Jhingat Lyrics - from Sairat | Nagraj Manjule | Ajay Atul


Jhingat Lyrics - from Sairat | Nagraj Manjule | Ajay Atul | Marathi Song lyricsJhingaat Full VideoHey...
Uraat Hotay Dhaddhad Lali Galavar Aali..
Ana Angat Bharla Vaara he Pirtichi Badha Jhali...

Arey.. Uraat Hotay Dhaddhad Lali Galavar Aali..
Ana Angat Bharla Vaara he Peertichi Badha Jhali...

Aata Adhir Jhaloyaa..
Bagh Badhir Jhaloya aa..
Ana Tujhyachsathi Banun Majnu Maghe Aaloya..
Ana Udtoya Bungat Paltoya Chingat Rangat Aaloya

Jhalay Jhing Jhing Jhing Jhing Jhing Jhing Jhingat...
Jhing Jhing Jhing Jhing Jhing Jhing Jhingat...
Jhing Jhing Jhing...

Jhal Jhing Jhing Jhing Jhing Jhing Jhing Jhingat...
Jhing Jhing Jhing Jhing Jhing Jhing Jhingat...
Jhing Jhing Jhing...

Aata Utavil Jhalo, Gudgha Bashing Bandhal..
Tujhya Navach Initial Tatoona Gondavla haa...

Aata utavil Jhalo Gudgha Bashing Bandhal..
Tujhya Navach Initial Tatoona Gondhlaa..
Haat Bharun Aaloyaa aaaaa

Haat Bharun Aaloyaa, Laye Durun Aaloya..
Ana Karun Dadhi Bhari Perfume Marun Aaloyaaa
Aga Samdya Porat Mya Laye Jorat Rangat Aaloya...

Jhalya Jhing Jhing Jhing Jhing Jhing Jhing Jhingat...
Jhing Jhing Jhing Jhing Jhing Jhing Jhingat...
Jhing Jhing Jhing...

Jhala Jhing Jhing Jhing Jhing Jhing Jhing Jhingat...
Jhing Jhing Jhing Jhing Jhing Jhing Jhingat...
Jhing Jhing Jhing...

Samdya Gavala Jhaliya, Majhya Laganachi Ghai..
Kadhi Honar Tu Rani, Majhya Lekrachi Aai...


Samdya Gavala Jhaliya, Majhya Laganachi Ghai..
Kadhi Honar Tu Rani, Majhya Lekrachi Aai...

Aata Tarat Jhaluyaaa
Aata Tarat Jhaluya, Tujhya Gharat Aaluya..
Laye Phirun Bandhavarun Kalti Marun Aaloyaaa
Aaga Dhinchyak Jorat Techno Varat Darat Aaloyaa...

Jhalya Jhing Jhing Jhing Jhing Jhing Jhing Jhingat...
Jhing Jhing Jhing Jhing Jhing Jhing Jhingat...
Jhing Jhing Jhing...

Jhala Jhing Jhing Jhing Jhing Jhing Jhing Jhingat...
Jhing Jhing Jhing Jhing Jhing Jhing Jhingat...
Jhing Jhing Jhing...